Wedstrijden

Wedstrijd

Brakel A
Vrijdag 
     om 19u30
Brakel A Brakel B
Vrijdag 
     om 19u30
Brakel B 


 

Ventilatieplan sportinfrastructuur Brakel

          

                           Ventilatieplan sportinfrastructuur Brakel

 

Ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit

- Sporthal de Rijdt Brakel -

Inleiding   

In het kader van het basisprotocol sport en corona (Sport Vlaanderen) en het generieke implementatieplan ventilatie (Taskforce ventilatie) dient de sportinfrastructuur in Brakel over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken.

Mondmaskerplicht

De algemene mondmaskerplicht is in principe vanaf 1 oktober 2021 niet langer van toepassing.
Het blijft wel een aanbeveling voor personen vanaf 13 jaar om een mondmasker te dragen wanneer de social distancing niet kan worden gerespecteerd. Mondmaskers zijn dus niet langer verplicht in indoor sportinfrastructuren, noch door sporters, noch door trainers of officials.

Echter door de stijgende coronacijfers in de gemeente Brakel werd door het Gemeentebestuur beslist dat vanaf maandag 25 oktober 2021 de mondmaskerplicht opnieuw wordt ingevoerd in de openbare gebouwen. Concreet dient hierbij iedere bezoeker/gebruiker van de gemeentelijke sporthal een mondmasker te dragen bij het betreden en bij de circulatie in het gebouw. 

Ventilatie en CO2 meting

CO2 meters – wetgeving

Het plaatsen van een CO2-meter is volgens het federale MB verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers onder deze bepaling. Deze CO2 meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats (maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie) worden geïnstalleerd in de sportruimtes en in de kleedkamers.

Er zijn voldoende CO2 meters aangekocht en zullen volgens de wetgeving in alle ruimtes van de sporthal ter beschikking zijn.

Actieplan ventilatie

De sporthal in Brakel is uitgerust met verschillende systemen van luchtfiltratie (zie verder). Aangezien de infrastructuur gelijkaardig is van aard, is onderstaand ventilatieplan in combinatie met het voorziene systeem voor luchtfiltratie voor alle locaties van kracht.

Enkele algemene richtlijnen blijven uiteraard in de komende periode gelden:

 • Indien een activiteit buiten kan doorgaan, geniet dit de voorkeur dan een activiteit binnen.
 • Beperk het aantal vatbare aanwezigen in een locatie.
 • Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen en verplicht bij circulatie in het gebouw.

Verantwoordelijkheid

De sportdienst is verantwoordelijk voor het opstellen van het actieplan ventilatie, het communiceren van het actieplan naar alle gebruikers, het ter beschikking stellen van de CO2 meters en het functioneren van de ventilatiesystemen.

De gebruikers van de sportruimtes en kleedkamers zijn medeverantwoordelijk voor het opvolgen van de maatregelen (actieplan ventilatie).

Specifiek voor de kleedkamers staan de sportverenigingen voor en na het gebruik in voor het heen- en terugbrengen van de CO2 meter(s) aan het dienstdoende personeel van de sporthal.

 

ACTIEPLAN VENTILATIE

0 - 900 ppm

Gezonde lucht

-          Geen acties vereist

> 900 ppm

Matige luchtkwaliteit

-          Start met ventileren door deuren of ramen open te zetten

> 1200 ppm

Slechte luchtkwaliteit

-          STAP 1: Maximale ventilatie

-          STAP 2: Aanwezigen beperken

-          STAP 3: Stop de activiteiten en ontruim het lokaal/ruimte

 

 

 

Specifieke systemen van luchtfiltratie per locatie

Sporthal de Rijdt

 1. Sportzaal
  1. Mechanische ventilatie manueel te bedienen door personeel sportdienst.
  2. Ramen en deuren die kunnen opengezet worden:
   1. Poorten (2x)

 

 1. Kleedkamers
  1. Mechanische ventilatie manueel te bedienen door personeel sportdienst.
  2. Ramen en deuren die kunnen opengezet worden:
   1. Deuren (2x)

 

 1. Squashlokaal
  1. Geen mechanische ventilatie aanwezig.
  2. Ramen en deuren die kunnen opengezet worden:
   1. Deur (1x)

 

 1. Spinninglokaal
  1. Geen mechanische ventilatie aanwezig.
  2. Ramen en deuren die kunnen opengezet worden:
   1. Deur (1x)

 

 1. Polyvalente zaal
  1. Mechanische ventilatie manueel te bedienen door personeel sportdienst.
  2. Ramen en deuren die kunnen opengezet worden:
   1. Nooddeuren (2x)
   2. Deur (1x)

 

 1. Bovenzaal
  1. Mechanische ventilatie manueel te bedienen door personeel sportdienst.
  2. Ramen en deuren die kunnen opengezet worden:
   1. Nooddeur (1x)

 

 1. Cafetaria
  1. Mechanische ventilatie manueel te bedienen door personeel sportdienst.
  2. Ramen en deuren die kunnen opengezet worden:
   1. Deuren (3x)
   2. Ramen (2x) en deur (1x) in de keuken van de cafetaria

 

 1. Vergaderzaal
  1. Geen mechanische ventilatie aanwezig.
  2. Ramen en deuren die kunnen opengezet worden:
   1. Deuren (2x)
   2. Ramen (4x)